• نام پروژه :

  پروژه تحقیقاتی شهید شهریاری

 • کارفرما :

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • مساحت مدلسازی :

  1800 متر مربع

 • کاربری :

  آموزشی – تحقیقاتی